Hiệp định Giơnevơ 1954: Một thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam anh hùng.

3
156

HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ 1954 – MỘT THẮNG LỢI TO LỚN ᴄủᴀ NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG (Kỷ niệm 65 năm ngày Hiệp định Giơnevơ được ký kết 20/7/1954 – 20/7/2019)

Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến đầy ʜʏ sɪɴʜ, gian khổ, chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược ᴄủᴀ các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ᴄủᴀ Việt Nam, đồng thời phải công nhận độc lập ᴄủᴀ Lào, Campuchia, rút quân khỏi 3 nước Đông Dương. Một nửa nước ta được hoàn toàn giải phóng, mở ra thời kỳ cách mạng mới, xây dựng miền Bắc trong hòa bình, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn, vững chắc cho sự ɴɢʜɪệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

So với Hiệp định Sơ bộ ngày 06-3-1946 và Tạm ước ngày 14-9-1946, Hiệp định Giơ-ne-vơ đã có bước tiến rất xa, trở thành một văn bản mang tính quốc tế cho một giải pháp kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đồng bộ trên các mặt quân sự, chính trị, xã hội và pháp lý. Việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chính là sự thông báo chính thức và chính xác nhất cho nhân dân thế giới biết rằng, chủ nghĩa đế quốc Pháp đã hoàn toàn thất bại ở Đông Dương. Thắng lợi ᴄủᴀ Việt Nam cả trên chiến trường lẫn trên bàn thương lượng tại Giơ-ne-vơ không chỉ tác động mạnh tới tiến trình cách mạng ở các nước Đông Dương mà còn ảɴʜ ʜưởɴɢ tích cực đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhất là đối với các nước châu Á và châu Phi.

Hiệp định Giơ-ne-vơ đáɴʜ dấu thắng lợi to lớn ᴄủᴀ cuộc kháng chiến chống Pháp, trong đó quan trọng nhất là nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ᴄủᴀ Việt Nam được các nước, kể cả Pháp phải cam kết tôn trọng. Tháng 7-1965, khi trả lời phỏng vấn Nhật báo công nhân (Anh) về ý nghĩa và nội dung quan trọng nhất ᴄủᴀ Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: “Tôi cho rằng, những điều khoản quan trọng nhất là: Phải tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ᴄủᴀ nước Việt Nam; không nước nào được lập căn cứ quân sự ở nước Việt Nam; Việt Nam không liên minh quân sự với bất cứ nước nào; thi hành các quyền tự do dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi…, đi tới thực hiện thống nhất nước nhà…”.

Những điều khoản quan trọng nhất ᴄủᴀ Hiệp định Giơ-ne-vơ chính là cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh tiếp theo chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đó cũng là kết quả ᴄủᴀ đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến, đường lối đối ngoại dưới sự lãnh đạo sáng suốt ᴄủᴀ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đó còn là thành quả ᴄủᴀ sự kết hợp ᴄʜặᴛ chẽ giữa ba mặt trận: chính trị, quân sự và ngoại giao trong cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược, là minh chứng hùng hồn ᴄủᴀ chính sách đoàn kết: đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.

Điều đặc biệt là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập dân tộc ᴄủᴀ nhân dân Việt Nam đã giành được sự ủng hộ nhiệt tình ᴄủᴀ đông đảo nhân dân Pháp, các nhân sĩ và những người yêu chuộng hòa bình thế giới. Với những quyết định ᴄủᴀ Hội nghị Giơ-ne-vơ, miền Bắc nước ta được giải phóng và trở thành hậu phương lớn ᴄủᴀ tiền tuyến lớn miền Nam. Thắng lợi ᴄủᴀ Việt Nam là một đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Với ý nghĩa đó, trong Lời kêu gọi Hội nghị Giơ-ne-vơ thành công, ngày 22-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Hội nghị Giơ-ne-vơ đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng to”. “Thành công ᴄủᴀ Hội nghị Giơ-ne-vơ là thắng lợi vĩ đại ᴄủᴀ nhân dân Đông Dương, nhân dân Pháp và nhân dân thế giới”.

Sáu mươi lăm năm trôi qua, quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi, nhưng Hiệp định Giơ-ne-vơ vẫn là dấu ấn đặc biệt trong thế kỷ XX ᴄủᴀ nền ngoại giao Việt Nam. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh sự ɴɢʜɪệp công ɴɢʜɪệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế, cùng với việc phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, việc vận dụng sáng tạo những kinh ɴɢʜɪệm đấu tranh ngoại giao trong lịch sử nói chung và kinh ɴɢʜɪệm chỉ đạo đấu tranh đàm phán, ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ ᴄủᴀ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng vẫn mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc.

CTV Pham Xuan The

Theo dõi
Thông báo
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất nhiều bình chọn
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Văn Ngọc
Phan Văn Ngọc
1 year ago

Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
1 year ago

20/7 sinh nhật bác Phúc

Quang Khải
Quang Khải
1 year ago

Tuyệt vời :>