- Được tài trợ -

Khởi nghĩa Lam Sơn thành công là nhờ sự đóng góp của rất nhiều tướng lĩnh cũng như văn thần Đại Việt nhưng chắc chắc mọi người không biết là còn có các “nam nhân” nhà Minh giúp vua Lê Thái Tổ trong đó đặc biệt có thái giám Sơn Thọ.

Minh Sử chép:

“Khi Lợi còn chưa phản, rất thân thiết với Trung quan trấn thủ là Sơn Thọ. Đến bây giờ, Thọ về triều, ra sức nói rằng Lợi với mình rất tin cậy nhau, nay đến chiêu dụ, Lợi tất sẽ về theo. Hoàng đế nói:”Bọn giặc này rất xảo trá, nếu bị chúng lừa dối, thì thế chúng sẽ càng mạnh, không dễ khống chế đâu.”Thọ khấu đầu nói:” Nếu như thần đến dụ mà lợi không tới, thì thần xin chịu tội muôn chết.”. Hoàng đế gật đầu, sai Thọ đem sắc cho Lợi làm Thanh Hoá tri phủ, uý dụ rất ân cần.

Sắc vừa giáng xuống, thì Lợi đã cướp Thanh Hoá, giết Đô chỉ huy Trần Trung. Lợi nhận sắc chỉ, không có ý hàng, nhưng liền mượn cớ ấy mà đánh lừa những quan trấn thủ các nơi, nói phao rằng đợi đến mùa thu mát mẻ sẽ đi nhận chức quan, trong khi vẫn đánh cướp không ngớt. Về sau Thượng thư nắm hai châu Bố, Án là Trần Hiệp tâu:” Lợi tuy xin hàng, nhưng hoài nhị tâm, hãm Trà Lung rồi, lại kết giao thổ quan Ngọc Ma, tù trưởng Lão Qua để cùng làm việc xấu. Mới đầu thì nói đợi mùa thu mát mẻ, nay thu đã qua lại nói rằng có oán với Tham chính Lương Nhữ Hốt, xin đổi nhận châu Trà Lung…”. Sơn Thọ thì chuyên ý chiêu dụ, giữ quân ở Nghệ An không cứu, vì thế quân nhiều lần thua hại.”

Ngoài ra còn đô đốc nhà Minh là Thái Phúc. Trong Minh Thực Lục ghi rằng:

“Bọn Phúc trước đây tại Giao Chỉ trấn thủ Nghệ An, bị giặc vây, Phúc không đánh lại đem Quảng hàng giặc, chỉ cho giặc tạo chiến cụ để đánh thành Đông Quan. Lúc bấy giờ hơb 9000 quân định đốt trại giặc, bọn Phúc lệnh Bách hộ Mưu Anh tố cáo: giặc giết sạch 9500 người, rồi đánh các thành như Xương Giang, Phúc đi thuyết dụ nhưng người trong thành ra hàng; đến Thanh Hoá phi ngựa đến dưới thành, kêu to rằng: ‘Thủ thành lợi dụng cơ hội đầu hàng có thể bảo tồn mạng sống, không nghe thì gan não phơi mặt đất’. Bị bọn Tri châu La Thông chửi mắng nên bỏ đi. ”

Phương Chính giữ chức đô đốc, đã nhiều lần chỉ huy quân Minh đàn áp cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Minh sử chép đây là viên tướng dũng mãnh nhưng kém mưu.

- Được tài trợ -

Vua Lê Thái Tổ ban đầu gửi thư cho Phương Chính đại thể nói rằng “Ngài là bậc danh tướng hiện nay, không nên đem quân tranh thắng với kẻ thất phu, dẫu thắng cũng chỉ được phong hầu còn nhỡ thua thì bốn phương chinh chiến không thôi. Sao bằng cởi giáp, nghỉ binh ngồi nhàn nhận hàng, đó là thượng sách” Tuy vậy Phương Chính vẫn tiếp tục tiến quân, vua liền gửi thư khuyên rằng đang mùa xuân có lam chướng, nếu muốn đánh thì hãy tiến quân giao chiến, quyết một phen sống mái (Mà quân ta đang dàn binh trong núi rừng nhé ). Phương Chính mắng rằng muốn đánh nhau thì hãy ra chỗ đồng bằng phẳng. Vua trả lời thắng thua là ở kẻ làm tướng chứ không ở đất hiểm hay dễ. Nếu mà không lui thì phải đem binh mà quyết chiến thôi.

Thực hiện kế hoạch của Nguyễn Chích nên nghĩa quân ngày càng phát triển, liền cho quân vây thành Nghệ An. Lúc này giặc lại không ra đánh, nên lại có thư gửi rằng:

“Bảo cho mày nghịch tặc Phương Chính: Ta nghe nói người danh tướng trọng nhân nghĩa, khinh quyền mưu. Bọn mày gửi thư cho ta, cứ cười ta núp náu ở nơi rừng núi, thập thò như chuột, không dám ra nơi đồng bằng đất phẳng để đánh nhau. Nay ta đã đến đây, ngoài thành Nghệ An đó đều là chiến trường cả, mày cho đấy là rừng núi chăng? Là đồng bằng chăng? Thế mà mày cứ đóng thành bền giữ như mụ già là làm sao? Ta e bọn mày không khỏi cái nhục khăn yếm vậy”

Vua Lê Thái Tổ chắc chắn là người tinh thông thuật đắc nhân tâm; ban đầu có hàng chục cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng đều bị phá diệt, duy chỉ có vua là còn để về sau giành lại độc lập cho nước nhà.

- Được tài trợ -
Bài trướcHình ảnh tàu 016 Quang Trung thăm Nga
Bài tiếp theoDân Trung Quốc đối phó với việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm website Báo Tinh Hoa [.] com, vui lòng để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của mình về các bài viết. Sử dụng tài khoản facebook hoặc google nếu muốn đăng nhập nhanh để đăng bình luận.
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments