Thay đổi lớn về lương công chức mới được tuyển dụng từ 2021

0
750

Cách trả lương hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập và đòi hỏi phải có nhiều biện pháp cải cách tiền lương kịp thời. Những cải cách này được áp dụng từ năm 2021 hứa hẹn sẽ mang đến thay đổi lớn đối với lương công chức mới được tuyển dụng.

Lương công chức được trả theo số tiền cụ thể?

Công chức đang được trả lương theo hệ số lương và mức lương cơ sở. Trong đó, hệ số lương được giữ cố định theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và mức lương cơ sở tăng dần theo từng năm.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng (Theo Nghị định 38 ᴄủᴀ Chính phủ). Từ 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (Theo Nghị quyết 86).

Tuy nhiên, việc thực hiện trả lương cho công chức theo cách thức trả lương này đang có khá nhiều bất cập, hạn chế như:

– Hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng lực ᴄủᴀ từng công chức; không thể hiện rõ giá trị thực ᴄủᴀ tiền lương;

– Còn mang nặng tính “cào bằng”, không tạo được động lực để công chức phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc…

Nhận thấy điều đó, ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW quy định về cải cách chính sách tiền lương. Cụ thể, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, từ năm 2021, chính sách tiền lương có những thay đổi như sau:

– Bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế bằng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể;

– Xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng hiện hiện nay, đảm bảo tiền lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng;

– Bãi bỏ cũng như gộp nhiều khoản phụ cấp…

Như vậy, từ năm 2021, công chức được trả lương theo số tiền cụ thể, khắc phục những nhược điểm ᴄủᴀ bảng lương theo hệ số và mức lương cơ sở hiện nay.

Từ 2021, công chức mới tuyển dụng được trả lương theo năng lực?

Từ phân tích trên, sắp tới, công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thông qua bảng lương chuyên môn, ɴɢʜɪệp vụ và theo nguyên tắc:

– Cùng mức độ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ công việc thì mức lương như nhau;

– Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

– Sắp xếp lại nhóm ngạch, số bậc trong các ngạch công chức; khuyến khích công chức nâng cao trình độ, chuyên môn, ɴɢʜɪệp vụ…

Trong đó, theo khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008, vị trí việc làm ᴄủᴀ công chức được quy định là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Do đó, có thể khẳng định, lương được trả theo vị trí việc làm là tiền lương được trả đúng theo công sức và năng lực ᴄủᴀ công chức mà không phải chỉ dựa vào thâm niên như hiện nay.

Như vậy, từ năm 2021, dù công chức mới được tuyển dụng nhưng có ᴋʜả ɴăɴɢ đáp ứng yêu cầu ᴄủᴀ vị trí việc làm thì vẫn được trả lương tương xứng với năng lực ᴄủᴀ mình. Qua đó, thúc đẩy công chức không ngừng cố gắng, phấn đấu thực hiện tốt công việc ᴄủᴀ mình.

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments